O nas

O instytucji

okis-lubomierz-zaprasza.jpg

  • Ośrodek Kultury i Sportu funkcjonuje w obecnej formie organizacyjnej na terenie Gminy Lubomierz od 2001 roku. Jednostka została utworzona na mocy Uchwały nr XXIX/181/92 Rady Gminy i Miasta Lubomierz z dnia 16 grudnia 1992r. i działa na podstawie:

    • Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. nr 13, poz. 74 ze zm.),
    • Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. nr 13, poz. 123 ze zm.),
    • Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. nr 25, poz. 113 ze zm.),

    10415729_730189627022678_7013066766368994535_n

  • Ośrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu realizuje zadania w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury i kultury fizyczne po przez organizację spektakli, koncertów, wystaw, prowadzenie warsztatów artystycznych, realizacje imprez okolicznościowych, wydarzeń kulturalnych i sportowych. Główne zadania naszej jednostki to edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, popularyzacja walorów rekreacji ruchowej i sportu ,popularyzacja walorów turystycznych i promocja gminy. Ośrodek wymienione zadania realizuje przy współpracy z innymi jednostkami działającymi na terenie gminy Lubomierz tj. z Urzędem Gminy i Miasta Lubomierz, szkołami, Przedszkolem Miejskim, stowarzyszeniami, klubami sportowymi itd. Ośrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu jest także wydawcą lokalnego miesięcznika „Sami Swoi”. Nasza jednostka jest również współorganizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych „Sami Swoi” Lubomierz.

Kadra

KADRA I PRACOWNICY OŚRODKA KULTURY I SPORTU W LUBOMIERZU:

Mirosław Laskowski – Dyrektor
Daria Sękowska – Główna Księgowa
Alicja Nawojczyk – Referent ds. kultury i sportu
Michał Pater – Referent ds. obsługi Punktu Informacji Turystycznej
Bogdan Ciereszko – Kustosz Muzeum Kargula i Pawlaka
Łukasz Pludra – Pracownik gospodarczy