Spotkanie organizacyjne kursu komputerowego „eSenior”

Spotkanie organizacyjne kursu komputerowego „eSenior”
odbędzie się 20.05.2019 r. w sali Klubu Seniora (Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej, I piętro).
godz. 11:00 I grupa
godz. 12:00 II grupa
godz. 13:00 III grupa

Uczestnicy kursu, przypisani do poszczególnych grup zostali powiadomieni o godzinach zajęć telefonicznie.

Posted in: