X Gminny Konkurs Dekoracji Bożonarodzeniowych w Lubomierzu

Tegoroczny Konkurs Dekoracji w Lubomierzu stał pod hasłem jubileuszu, bowiem to już 10 lat, odkąd Ośrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu organizuje to wyjątkowe przedsięwzięcie. Ma ono na celu przede wszystkim zachowanie i kultywowanie naszej lokalnej tradycji oraz tożsamości, przekazywanej z pokolenia na pokolenie, a przy tym jej promocję, zacieśnianie więzów społecznych, integrację mieszkańców gminy oraz nawiązywanie współpracy z rękodzielnikami i twórcami ludowymi regionu. Na przygotowanych przez nas stoiskach, wystawcy mogli zaprezentować swoje wyroby kulinarne oraz rękodzielnicze. Jak zawsze uczestnicy naszego konkursu stanęli na szczycie zadania, prezentując wysoki kunszt swoich bożonarodzeniowych dzieł, co z pewnością nie ułatwiło zadania komisji konkursowej w składzie: Teresa Cierlik, Danuta Jańczyk, Jadwiga Sieniuć oraz Teresa Polesiak. Po zsumowaniu punktów przez poszczególnie członkinie jury i burzliwej dyskusji wyłonieni zostali zwycięzcy w poszczególnych kategoriach.

Wystawcy indywidualni:
I miejsce: Katarzyna Babicz,

II – Adam Kulikowski,

III – Elżbieta Sulima,

Wyróżnienie: Ewa i Zofia Borejko.

W kategorii zespołów dorosłych – Sołectwa i Stowarzyszenia:
I miejsce – Sołectwo Wojciechów,

II – Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza,

III – Klub Seniora „Nie ma mocnych”,

Wyróżnienia: Stowarzyszenie „Klasztor Lubomierz”, Sołectwo Janice oraz  Sołectwo Oleszna Podgórska.

W kategorii zespołów młodzieżowych – Przedszkola, szkoły podstawowe, Kluby i Koła:
I miejsce – Przedszkole Miejskie Lubomierz,

II –Szkoła Podstawowa w Pławnej,

III – Klub 4H „Słoneczka” z Pławnej,

Wyróżnienie: Koło Biblioteczne przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubomierzu

Każdy z uczestników nagrodzonych i wyróżnionych otrzymał cenne nagrody.
Na scenie wystąpiły zespoły: Kwisowianie z Giebułtowa, Rząsinianki z Rząsin, lubomierskie Kargulinki, zespół Chapter One, Monika i Roman Rega z Lubomierza, Zespół Szkół w repertuarze świątecznym. Nasza „podstawówka” zorganizowała loterię fantową, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Gościliśmy także panią Poseł Zofię Czernow i delegację z Wittichenau.
Sponsorami X Edycji Gminnego Konkursu Dekoracji Bożonarodzeniowych byli:
Ośrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu, Urząd Gminy i Miasta Lubomierz, Zofia Czernow – Poseł na Sejm RP, Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery”, Albina i Bogdan Rudak, Bogusława Muszka-Sobiecka – z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, Józef Hajdasz – radny, Mariusz Kozłowski – przewodniczący RMG Lubomierz, Marek Chrabąszcz – Radny Rady Powiatu Lwóweckiego, Marcjan Majer – „Ogrody Majer”, Artur Martyniak –„Art-Mar-Bud”, Zbigniew Żurek – Firma Usługowo-Handlowa „Pro Invest”, Andrzej Goździcki – Salon Fryzjerski „Atelier”, Renata i Zbigniew Konccy – Zakład Usługowo-Handlowy Zbigniew Koncki.

Pracownicy Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu w tym roku przygotowali samodzielnie cały konkurs, jak również czuwali nad jego sprawnym przebiegiem. Przygotowania zaczęły się od rozesłania zaproszeń wraz z regulaminem i kartą zgłoszeń, późniejszą deklaracją uczestników, działaniami informującymi zarówno o możliwości uczestnictwa, jak również późniejszym wydarzeniem. Zadbaliśmy również o pozyskanie sponsorów, zakup nagród dla zwycięzców, program artystyczny i konferansjerkę, poczęstunek dla artystów występujących na scenie.

tekst i zdjęcia: Alicja Nawojczyk

Posted in: