Obchody Narodowego Święta Niepodległości

W dniu dzisiejszym niemal w każdym mieście, niemal w każdej gminie w Polsce odbywają się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. W Lubomierzu uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w tutejszym kościele pw. WNMP i św. Maternusa. Po Mszy mieszkańcy przeszli pod pomnik Wdzięczności. 

Przybyłych powitał Wiesław Ziółkowski Burmistrz Lubomierza, który przypomniał czym jest dzisiejsze święto i jak po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii – Polska odzyskała niepodległość. W krótkim przemówieniu wspomniał słowa z kazania, w którym ksiądz proboszcz zacytował słowa Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Burmistrz Ziółkowski apelował, żeby dzisiejsze święto uczcić godnie: – Drodzy Państwo zróbmy wszystko, aby 11 listopada był dniem radosnym i wyjątkowym dla każdego Polaka. Jest to przecież dzień ponownych narodzin naszej ojczyzny. Nie wstydźmy się naszych uczuć do Polski. Uczmy nasze dzieci miłości do ojczyzny. Wierzę, że dzięki temu będziemy Państwem silnym, takim, z którym będą się liczyć inne narody. Niech nasza Polskość naznaczona będzie pracowitością, odpowiedzialnością, współpracą i szacunkiem Polaka do Polaka. – mówił burmistrz.

Kwiaty pod pomnikiem Wdzięczności złożyli przedstawiciele: władz Gminy i Miasta Lubomierz oraz Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubomierz, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego: Przedszkola Miejskiego i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej w Pławnej, Zespołu Szkół w Lubomierzu, Ośrodka Kultury i Sportu oraz ZOUK Izery. 

Po części oficjalnej, mimo chłodu i przelotnych opadów deszczu odbył się występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pławnej pod kierunkiem Pani Małgorzaty Moskwy. 

źródło: www.lwowecki.info

Posted in: