Sprawozdanie z wypoczynku letniego za rok 2017

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy sprawozdanie z wypoczynku letniego, zrealizowanego w 2017 roku przez Ośrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu. Relacja z wypoczynku letniego była omawiana podczas posiedzenia Komisji Sfery Budżetowej, Gospodarczej i Przestrzegania Prawa w dniu 19 września 2017 oraz przedłożona zostanie podczas spotkania Komisji Wsi, Budownictwa i Ochrony Środowiska w dniu 21 września 2017 r.

Do pobrania – Sprawozdanie z wypoczynku letniego za rok 2017

 

 

Alicja Nawojczyk

Posted in: